Cgrain

 

Welcome to ThaiRiceMill.com!

ThaiRiceMill.com, Rice hub & Community since 2000. Increase opportunities in your bussiness.


Sign up

News & Blog.

ข้าวหอม "มาลีอังกอร์" กัมพูชาชนะเลิศข้าวดีที่สุดในโลกอีกครั้ง

Oct. 14, 2018

admin

ข้าวหอมมาลีอังกอร์ (Maly Angkor) คว้ารางวัล World's Best Rice ในการประกวด อันเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม TRT World Rice Conference ระหว่าง 10-12 ต.ค.ในเมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นการประชุมของผู้ค้าข้าว (The Rice Traders) จากทั่วโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุปี และ ครั้งนี้่เป็นครั้งที่ 10 อ่านต่อ
 

Market.

DDR